VITEC EA-01 – chất kết dính epoxy

1.950.000 

VITEC EA-01 A chất kết dính epoxy hal thành phần đùng để trám vá, neo cấy thép và định vị cấu trúc.

Ứng dụng: Dùng để sửa chữa, trám vá nhanh và làm vĩnh viễn cấu trúc bê tông, liên kết với các thành phần bê tông đã đúc sẵn, gối đỡ bệ cầu bê tông, các công việc sửa chữa trên bề mặt bê tông hay vữa xi măng nơi đòi hỏl có cuờng độ cao, không thấm nước và kháng hóa chất hoặc dùng để sửa chữa gấp các cấu trúc bê tông, kè chắn biển và các nhà xưởng công nghiệp – nơi tiếp xúc với các hóa chất và các khu vực sản xuất.

messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0385043446